AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਜੇਕਰ ਚਣੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਡ ਬੋਰਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ?
ਜੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਬਡਾ ਸਾਇਹੇਲੋਥ੍ਰਿਨ 5 ਈਸੀ @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਥਿਓਡੀਕਾਰਬ 75 ਡਬਲਿਊਪੀ @ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸਯਾਂਤ੍ਰਾਨਿਲੀਪਰੋਲ 18.5 ਐਸਸੀ @ 3 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਐਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੇਂਜੋਏਟ 5 ਐਸਜੀ @ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
13
1