AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਪੋਡ ਬੋਰਰ ਲਈ ਚਣੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ?
ਪੋਡ ਬੋਰਰ ਬਨਸਪਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚਣੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਨਸਪਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਰਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਪੌਦੇ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਲਾਰਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਵੰਡੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
13
0