AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
07 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਟ੍ਰੀਕੋਗਰਮਾ ਭੂੰਡ
ਇਹ ਭੂੰਡ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ 200 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਜੀਵੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਜੀਵੀ ਭੂੰਡ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੀਵ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਵੀਡੀਓ ਸ੍ਰੋਤ: ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੋਲਹੇ
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
8
0