AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Jan 20, 10:00 AM
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਨੋਲ ਫਾਰਮ
ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
1. ਪਹਿਲੀ ਵਾਢੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ 14 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2. ਜੇ ਲੈਟੇਕਸ ਦੂਧੀਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 3. ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪਿਕਲ ਦਾ ਸਿਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4.ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਨੋਲ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ!
165
9