AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Nov 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਇਸ ਪਰਜੀਵੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਪਰਜੀਵੀ ਨੂੰ ਅਪੇਂਨੇਟਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਬਾਲਗ ਮਾਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਾਰਵਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੈਰਾਸੀਟਾਇਡ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਕੰਟਰੌਲ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
110
7