AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Sep 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਇਹ ਮੀਲੀਬਗ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਪੱਤਿਆਂ, ਕਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਤਨੇ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ, ਮੀਲੀਬੱਗ ਸਤ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਨੋਫੋਸ 50 EC @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਥਾਇਓਡੀਕਾਰਬ 75 WP @ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਬੁਪ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਨ 25 EC @ 20 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
14
0