AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Mar 20, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ
ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
198
0