AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
09 Mar 20, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਬੀਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਬੀਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਧ ਚੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
113
0