AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Jan 20, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
• ਬੇਚੈਨ ਪਸ਼ੂ • ਜਾਨਵਰ ਥਰਥਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ • ਅੱਖਾਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ • ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ • ਜਾਨਵਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। • ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
83
6