AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਰੋਕਣਾ
ਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੋਲਵਾਰਮ ਦੀ ਲਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
146
6