AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਹੁਣ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡ੍ਰੋਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ/ ਉਚਾਈ' ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਕਸਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
31
0