AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Feb 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ, ਸ਼ੂਟ ਐਂਡ ਫਰੂਅਰ ਬੋਰਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 4-6 ਪੈਰੋਮੋਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
2
0