AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
04 Sep 19, 10:00 AM
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਨੋਲ ਫਾਰਮ
ਸ਼ੈੱਨ ਮਸਕਟ ਅੰਗੂਰ
ਸ਼ੈਨ ਮਸਕਟ ਅੰਗੂਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਕ ਗ੍ਰੇਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫੰਗਸਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਿਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੀ ਅਤੇ ਫਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੁੱਛੇ ਤੇ 30 ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਤ: ਨੋਲ ਫਾਰਮ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
160
0