AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਪਕੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ
ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਗੁਲਾਬੀ ਬੋਲਵੋਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਕਟਾਈ ਵਾਢੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਲਗ ਫਿਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਕਪਾਹ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
85
7