AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Jun 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਚੁਨਾਵ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿਸਟਮੇਟਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
401
0