AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੇਖੋ
ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਲਾਲੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ @ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
9
0