AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕੱਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਵੇਖੋ
ਇਹ ਲਾਰਵਾ ਐਪੀਲਾਚਣਾ ਬੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੇਲਾ, ਘਿਆ, ਤੌਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਵਰਗੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹੋਣ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਵਰਤੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
11
0