AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Sep 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਸਾਇਲਾ ਸਾਇਟ੍ਰਸ ਕੀੜੇ ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਨਿੰਫ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਨੋ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਸਤ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਬੀਮਾਰੀ “ਸਾਇਟ੍ਰਸ ਡਿਕਲਾਈਨ” ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਥਿਏਮੇਥੋਕਸੈਮ 25 WG @ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 17.8 SL @ 5 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
7
0