AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Dec 19, 04:00 PM
ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋਐਗਰੋਸਟਾਰ ਐਗਰੋਨੌਮੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ
ਅਨਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਟੁਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ: ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਾ ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਰਾਜ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੁਝਾਅ: ਡਰਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਇਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਬੋਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
230
32