AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Dec 19, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਕ ਬੁਖਾਰ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਛੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
290
0