AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਬੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਫਸਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਬੱਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ , ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ 50 ਈਸੀ @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਥਿਓਡੀਕਾਰਬ 75 ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਬੂਪ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਨ 25 ਈਸੀ @ 20 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
7
0