AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
07 Aug 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਚੀਕੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੂਆਲੇ ਕਾਲੀ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਾਂਗ ਲਗਾਓ
ਬਡ ਬੋਰਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪਤਿਆਂ ਪਾਕੇ ਘੋਲ ਬਣਾਓ। ਸਪੌਂਜ ਦੇ ਇਕ ਟੂਕੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂਬਾ ਕੇ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
2
0