AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
04 Mar 19, 10:00 AM
ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੇਖଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ਭਾਗ (I) ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਓ
ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਮੋਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਰਾਗ ਅਧਿਕਤਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ: • ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਪਰਾਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਗ ਅਤੇ ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। • ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 80,000 ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ। • ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ 16% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।
ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣ: ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਬਾਕਸ ਫਰੇਮ, ਜਾਲ ਕਵਰ, ਦਸਤਾਨੇ, ਚਾਕੂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਡ੍ਰਮ (ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ: ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਏਪਿਸ ਮੇਲਿਫੇਰਾ, ਏਪਿਸ ਇੰਡੀਕਾ, ਏਪਿਸ ਡਰੋਸਟਾ, ਏਪਿਸ ਫਲੋਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਲੀਪੋਨਾ ਇਰੀਡਿਪੈਨਿਸ। ਏਪਿਸ ਮੇਲਿਫੇਰਾ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ - ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਤਿਆਗੀ
556
1