AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
31 Mar 19, 06:00 PM
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਐਗਰੋਵੋਨ
ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
• ਡਗਰਾਂ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਦੂਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਿਰੀਕ ਵਿਕਾਸ, ਦੂਧ ਦੇ ਉਤਪਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। • ਡਗਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਾ ਕੇ ਭਾਵੀ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। • ਦੂਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੂਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਵਸਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। • ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੂਧ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਧ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਨਿਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਡਗਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਡਗਰਾਂ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਾਂ ਡਗਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਖਨਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣਾ ਜਾਂ TMR ਤਕਨੀਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਧਾਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।_x000D_ ਸਰੋਤ: ਡਾ. ਪਰਾਗ ਘੋਂਗਲੇ, ਐਗਰੋਵਨ, 25 ਫਰਵਰੀ, 2019_x000D_ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
506
6