AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
04 Mar 20, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਥਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਲੇਵੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਡੰਡੀ ਲਓ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਲੇਪ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਓ ਜੋ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਥਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
114
0