AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
10 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਕਣ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਫੈਨਜ਼ੈਕਿਨ 10 ਈ.ਸੀ. 25 25 ਮਿ.ਲੀ. ਜਾਂ ਪਰੌਪੇਰਗਾਈਟ 57 ਈ.ਸੀ. @ 25 ਮਿ.ਲੀ. ਜਾਂ ਈਟੌਕਸੋਲ 10 ਐਸ.ਸੀ. @ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਤਕ ਦੇਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
31
2