AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Jan 20, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਪਸ਼ੂ ਵਿਚ ਦੁਧ ਰੋਗ
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਰੰਤਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗਾਂ, ਮੱਝ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
170
7