AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
03 Jan 19, 04:00 PM
ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖਿੜਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ - ਸ਼੍ਰੀ. ਗਜਾਨਾਨ ਰਾਜ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸੁਝਾਅ - 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁੰਪ ਦਾ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ
624
66