AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
19 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਡ੍ਰੈਗਨ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲੀ ਬੱਗ
ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਵੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ' ਤੇ ਨਿੰਮ ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
10
0