AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Mar 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਪਰਪਲ ਬੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਪਰੇਅ ਫੰਗੀਸਾਇਡ,ਮੈਂਕੋਜ਼ੇਬ @ 0.25% / ਟ੍ਰਾਈਸਾਇਕਲਾਜੋਲ @ 0.1% / ਹੇਕਸਕੋਨਾਜੋਲ @ 0.1% / ਪ੍ਰੋਪਿਕੋਨਾਜੋਲ @ 0.1% 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
119
0