AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕੱਦੂ ਵਿੱਚ ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਯਾਂਤ੍ਰਾਨਿਲਿਪਰੋਲ 10.26 ਓਡੀ @ 18 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ, ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਲੀਫ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
5
1