AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
03 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਜੈਵਿਕ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਫਰੂਟ ਬੋਰਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ, ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਿੰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਮ ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। NPV ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੌਵੇਰੀਆ ਬਾਸਿਆਨਾ, ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਅਧਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ @ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਕਟਰੀਆ ਅਧਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ “Bt ਪਾਊਡਰ” ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
50
8