AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਬੈਂਗਣ ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟ ਬੋਰਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਹਰ ਚੁਗਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਲੋਰੈਂਤ੍ਰਾਨਿਲਿਪਰੋਲ 18.5 ਐਸਸੀ @ 4 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਐਮਾਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ 5 ਡਬਲਯੂ ਜੀ @ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਚੁੱਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਓਡੀਕਾਰਬ 75 ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾਮੇਥਰੀਨ 1% + ਟ੍ਰਾਈਜੋਫੋਸ 35% ਈਸੀ @ 20 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
65
10