AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 PM
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਆਨੰਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਉਪਾਅ: • ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। • ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ।
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ। • ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਮੂਨੀਆ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। • ਮਹਰੂਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। • ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। • ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਸਰੋਤ: ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਆਨੰਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
411
0