AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਪੱਤਾਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂੰਡੀ
ਸੂੰਡੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਨ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਐਪੀਡਰਮਲ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਸਿਲਸ ਥੂਰਿੰਜਿਨੇਸਿਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪਾਊਡਰ @ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਲੋਰਫਲੁਜੁਰੋਨ 5.4 ਈਸੀ @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਯਾਂਤ੍ਰਾਨਿਲੀਪਰੋਲ 10 ਓਡੀ @ 10 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
30
5