AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Oct 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂੰਡੀ
ਛੋਟੇ ਲਾਰਵੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਡੀਫਾਲਿਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਭੀ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕਲੋਰਫਲੂਆਜ਼ੂਰਨ 5.4 ਈਸੀ @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਯਾਂਤ੍ਰਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 10 ਓਡੀ @ 3 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
207
53