AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਿਸਟਰ ਬੀਟਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜਰਾ ਪੈਨਿਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗ ਨੂੰ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੈਨਿਕਲ 'ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੈਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਈਰਗੋਟ ਰੋਗ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਸਰੋਤ: ਵਿਨਿੰਗਵਿਡ
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
26
0