AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Jan 20, 12:00 PM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਾਹਰ
ਹੇਮੋਰੈਜਿਕ ਸੇਪਟੀਸੀਮੀਆ (ਐਚਐਸ) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ "ਪਾਸਚਰੈਲਾ ਮਾਲਟੋਸੀਡਾ" ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 104-106F ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
155
0