AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
“ਸਟਿੱਕ ਕੀੜੇ” ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਇਹ ਕੀੜੇ ਚਰਾਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਤੇ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਘਾਹ' ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
7
1