AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਅਨਾਰ ਵਿਚ ਫਲ ਬੋਰਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਅੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਲਾਰਵੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੀੜੇ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
10
0