AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਹ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਮੋਜ਼ੇਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਪਨੀਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਛਾਂਗਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
33
4