AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Jul 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲਪੰਖ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਨਿਮਫ ਤੋਤੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਕੀੜੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੇਟ 10 CG @15 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟੇਅਰ ਦਿਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
6
0