AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਰਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਡ ਬੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਗ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੀਜ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
11
0