AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਗੰਦੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੱਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੋਲ ਬਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਫ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੀਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਜੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
10
1