AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
17 Mar 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਮੱਕੜੀ ਵਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਿਡ, ਜੇਸੀਡ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਥ੍ਰਿਪਜ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਾਓਕੰਟ੍ਰੋਲ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
360
0