AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Sep 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕਪਾਹ ਵਿਚ ਮਿਰੀਡ ਬਗ ਵਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨਿੰਫ ਪੱਤਿਆਂ, ਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਸਤ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਲ 'ਤੇ ਪੰਚਚਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਾਂਗ ਡੀ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਮੀ ਵੱਧਣ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
7
0