AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਸੀਰੀਅਲ ਬੀਟਲ ਵਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਲਾਰਵੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਪੱਤਿਆਂ 'ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਰਵੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
20
0