AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Sep 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕਪਾਹ ਵਿਚ ਜੈਸਿਡ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਣ ਤੇ ਜੈਸਿਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੂੜ ਕੇ ਕਪ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14% +ਐਸਿਟਾਮਿਪ੍ਰੀਡ 7.7% SC @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇਮੀਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 70 WG@ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਲੋਨਿਕਾਮਿਡ 50 WG @ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
11
0