AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Mar 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ?
ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਮਾਇਟ੍ਸ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
19
1