AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰੋੜ ਹੈ?
ਜੈਸੀਡ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਤ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਥੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੋਨਿਕਾਮਿਡ 50 ਡਬਲਿਊਜੀ @ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਮਿਡਾਕਲੋਪ੍ਰਿਡ 17.8 ਐਸਐਲ @ 4 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਥਿਏਮੇਥੋਕਸੈਮ 25 ਡਬਲਿਊਜੀ @ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
116
18